/
download: 50 Mb/s
upload: 5 Mb/s

Transfer
bez
ograniczeń

Umowa na
- 10 miesięcy -

Miesięczny abonament: 50,00 zł
Miesięczna opłata za wifi: Gratis
Jednorazowa opłata
za dostęp do usługi:
99,00 zł

Łącznie opłat stałych: max. 50,00 zł brutto

Łącznie opłat jednorazowych: 99,00 zł brutto

Wybierz gotowy pakiet oszczędź 120zł rocznie