/cennik.php

Oferta ważna od dnia 1.05.2017 do dnia 31.12.2017 pdf

 1. Niniejszy Regulamin Promocji określa szczególne, promocyjne warunki korzystania i świadczenia Usług telekomunikacyjnych przez ETH Sieci Komputerowe sp. z o.o. na rzecz Abonenta. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają warunki świadczenia Usług określone w Umowie i Regulaminie. Wszelkie określenia pisane wielką literą zdefiniowane są w Regulaminie.

 2. Aby skorzystać z oferty promocji objętej niniejszym Regulaminem Promocji należy łącznie spełniać następujące warunki:

  1. nie zalegać względem Operatora z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu,

  2. zawrzeć Umowę o świadczenie Usługi Dostarczania Sygnału Telewizyjnego Cyfrowego na czas oznaczony 12 lub 24 miesięcy;

  3. zawrzeć Umowę o świadczenie Usługi Dostępu do Internetu w ramach jednego z określonych w niniejszym Regulaminie Promocji Pakietów na czas oznaczony 24 miesięcy;

 3. W ramach promocji Operator oferuje :

  - ulgi w Opłacie aktywacyjnej usługi dostępu do sieci Internet:

  Opłata aktywacyjna bez ulgi Opłata aktywacyjna w przypadku Umowy zawartej na 24 miesiące
  300 zł 0 zł (300 zł ulgi)

  - ulgi w Opłacie za aktywację usług cyfrowej telewizji:

  Opłata aktywacyjna bez ulgi Opłata aktywacyjna w przypadku Umowy zawartej na 24 miesiące
  199 zł 0 zł (199 zł ulgi)

  - ulgi w Opłatach abonamentowych za dostęp do sieci Internet:

  Usługa / Pakiet Opłata abonamentowa bez ulgi Opłata abonamentowa w przypadku Umowy zawartej na 24 miesiące
  LUMI Net 20 65 zł 35 zł – przez okres 24 miesięcy (720 zł ulgi)
  LUMI Net 60 80 zł 50 zł – przez okres 24 miesięcy (720 zł ulgi)
  LUMI Net 120 89 zł 59 zł – przez okres 24 miesięcy (720 zł ulgi)
  LUMI Net 240 99 zł 69 zł - przez okres 24 miesięcy (720 zł ulgi)
 4. W przypadku:

  1. rozwiązania przez Abonenta lub rozwiązania przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta Umowy przed upływem okresu, na jaki została ona zawarta, lub

  2. zmiany wybranego Pakietu na Pakiet o niżej Opłacie abonamentowej przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta,

  Abonent zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Operatora udzielonych mu ulg w wysokości pomniejszonej proporcjonalnie o wartość ulgi za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania lub zmiany Pakietu na niższy.

 5. Jeśli udzielenie ulgi wiąże się z zawarciem Umowy o świadczenie łącznie kilku Usług, wówczas w przypadku rozwiązania przez Abonenta lub rozwiązania przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta Umowy w zakresie choćby jednej z Usług objętych tą Umową, przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta, Abonent:

  1. zobowiązany jest do zwrotu ulgi w zakresie Opłaty aktywacyjnej w wysokości obliczonej zgodnie z treścią ust. 4 powyżej, oraz

  2. zobowiązany jest do zwrotu ulgi w zakresie Opłaty abonamentowej za Usługę w zakresie której Umowa została rozwiązana, w wysokości obliczonej zgodnie z treścią ust. 4 powyżej, oraz

  3. traci prawo do ulgi w Opłatach abonamentowych za pozostałe Usługi za dalszy okres trwania Umowy.

 6. Oferta objęta niniejszym Regulaminem Promocji jest ważna do dnia 31.12.2017.

 7. Oferta objęta niniejszym Regulaminem Promocji nie może być łączona z innymi ofertami promocyjnymi Operatora za wyjątkiem sytuacji, w której regulamin innych promocji przewiduje taką możliwość.

  Cennik usług podstawowych dostępu do Internetu pdf

 • Taryfa „ Lumi Net ” Odbieranie danych Wysyłanie Danych Kwota abonamentu – umowa na czas nieokreślony Kwota abonamentu – umowa na 24 m-ce
  Lumi Net 20 20 mbit/s 2 mbit/s 65 zł 35 zł
  Lumi Net 60 60 mbit/s 6 mbit/s 80 zł 50 zł
  Lumi Net 120 120 mbit/s 12 mbit/s 89 zł 59 zł
  Lumi Net 240 240 mbit/s 24 mbit/s 99 zł 69 zł
 • *Gwarantowana przepustowość pobierania danych dla wszystkich pakietów wynosi 1 mbit/s. Jest to najmniejsza możliwa przepustowość mierzona przy pobieraniu plików ze stron testowych operatora przy wykorzystaniu sprzętu testowego operatora.

  Cennik usług dodatkowych dostępu do Internetu

 • Lp. Nazwa Kwota
  1 Nieuzasadnione wezwanie serwisu 61,50 zł
  2 Odbiór urządzeń dostępowych od klienta po zakończeniu umowy 61,50 zł
  3 Kara za brak zwrotu zestawu urządzeń dostępowych 800 zł
  4 Kara za brak zwrotu STB 400 zł
  5 Kara za brak zwrotu urządzenia ONT 400 zł
  6 Dzierżawa routera bezprzewodowego 0 zł / m-c
  7 Wysyłka faktury VAT Poczta Polska 5 zł / m-c
  8 Wymiana uszkodzonego STB Motorola 400 zł
  9 Wymiana uszkodzonego urządzenia ONT 400 zł
  10 Test komputera Klienta na obecność wirusów i szkodliwego oprogramowania 100 zł
  11 Rozbudowa sieci lokalnej / dodanie kolejnych zakończeń sieci w lokalu abonenta wg. kosztorysu
  12 Opłata za naprawę uszkodzonego przyłącza z winy abonenta wg. kosztorysu
  13 Wykonanie niestandardowej instalacji wg. kosztorysu

Wszystkie kwoty podane w powyższych tabela są kwotami brutto

Cennik usług telewizji cyfrowej LumiTV

 1. Opłaty jednorazowe

  Lp. Nazwa Cena (zł)
  1 Opłata za aktywację usług cyfrowej telewizji za każdy STB przy umowie na 24 miesiące 0,00
  2 Opłata za aktywację usług cyfrowej telewizji za każdy STB przy umowie na 12 miesięcy 0,00
  3 Opłata za instalację usług cyfrowej telewizji 0,00
  4 STB przy zakupie na własność 400,00
 2. Opłaty abonamentowe

  Lp. Nazwa Cena (zł)
  1 Dostęp do usługi Lumi TV 10,00
  2 Pakiet Ekonomiczny 19,00
  3 Dostęp do usługi LumiTV w Pakiecie Ekonomicznym 1,00
  4 Pakiet Startowy HD 26,90
  5 Pakiet Optymalny HD 53,90
  6 Pakiet Bogaty HD 70,00
  7 Pakiet rozszerzający Sport i Rozrywka 19,90
  8 Pakiet rozszerzający Filmbox 19,90
  9 Pakiet rozszerzający Muzyka 7,90
  10 Pakiet rozszerzający CANAL+ Select 39,90
  11 Pakiet rozszerzający CANAL+ Prestige 49,90
  12 Dzierżawa miesięczna za STB przy umowie na 24 miesiące 15,00
  13 Dzierżawa miesięczna za STB Motorola VIP-1103 przy umowie na 12 miesięcy 30,00
  14 Multiroom dostępny na jednym STB (w przypadku kupna STB na własność) 15,00
 3. Inne opłaty

  Lp. Nazwa Koszt (zł)
  1 Pomoc techniczna w domu Abonenta 80,00
  2 Nieuzasadnione wezwanie serwisanta 61,50
  3 Kara umowna za brak zwrotu pilota do STB lub jego uszkodzenie * 40,00
  4 Kara umowna za brak zwrotu każdego udostępnionego w zestawie kabla do STB (Ethernet, SCART, lub HDMI) lub jego uszkodzenie * 30,00
  5 Kara umowna za brak zwrotu zasilacza do STB lub jego uszkodzenie * 40,00
  6 Kara umowna za brak zwrotu opakowania do STB lub jego uszkodzenie * 10,00
  7 Opłata za brak zwrotu urządzenia STB udostępnionego Abonentowi lub jego uszkodzenie * 400,00
  8 Opłata za nieuprawnione rozpowszechnianie i udostępnianie usług MetroTV w tym na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej i innych działań komercyjnych 800,00
  9 Opłata związana z przedterminowym rozwiązaniem Umowy Abonenckiej zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej ulgi zgodnie z regulaminami promocji

  * o ile wynika ono z przyczyn leżących po stronie abonenta, uniemożliwia wykorzystywanie STB zgodnie z jego przeznaczeniem, a koszt naprawy przekracza wartość urządzenia

Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają wynikający z przepisów prawa podatek od towarów i usług VAT)

Lista kanałów LUMI TV pdf

Program TV LDN HD PVR CatchUp PauseTV Ekonomiczny Startowy Optymalny Bogaty
TVP 1 HD1
TVP 2 HD2
Polsat3
TVN 74
TVN 245
TVN Turbo6
HGTV7
TVN 24 Biznes i Świat8
TVN9
TVP Lodz10
Polsat 211
Polsat Play12
Polsat Cafe13
Polsat News 214
Polsat News15
Polsat SPORT16
Polsat Sport Extra17
Polsat Film18
Super Polsat HD19
Tele 520
4FUN DANCE21
P122
WP23
TVP Polonia24
TVS25
TO!TV26
Puls27
TVP Kultura28
TVP Historia29
TV Trwam30
VIVA Polska31
Kino Polska32
TV 433
Minimini+34
4FUN.TV35
Filmbox36
TVP ABC37
BBC Brit HD38
BBC Earth HD39
BBC Lifestyle40
BBC CBeebies41
TVP Rozrywka42
TVP Seriale43
AXN44
TVN Style45
Metro46
ESKA TV HD48
StarsTV50
4FUN HITS51
ESKA TV52
POLO TV53
Puls 255
Scifi Universal56
TV 6 HD57
Universal Channel58
Eurosport HD59
Eurosport 2 HD60
OPOKA TV HD61
TTV HD62
TVP 163
TVP 264
TVN Fabuła HD65
ATM Rozrywka66
Discovery Channel67
Discovery Science68
Discovery Turbo Xtra69
TLC70
Discovery Historia71
Discovery Investigation72
Discovery Life73
PowerTV74
BELSAT TV75
DW76
Mango 2477
TOP KIDS HD79
Puls HD80
TVS HD81
Puls 2 HD83
TVR HD84
WaterPlanet85
Boomerang86
Cartoon Network87
Polsat JimJam88
Disney Junior89
Disney Channel90
Disney XD91
Duck TV92
Nickelodeon93
Nick Jr94
Minimini+ HD96
nSport+97
Eurosport98
Eurosport 299
Planete+100
Kuchnia+101
Domo+102
AleKino+103
Teletoon+/Hyper+104
TVN TURBO HD105
TVN STYLE HD106
TVN HD107
TVN 7 HD108
Polsat HD109
TVN 24 HD110
Planete+ HD111
Kuchnia+ HD112
Domo+ HD113
AleKino+ HD114
Teletoon/Hyper+ HD115
Novelatv HD116
WaterPlanet HD117
Tele 5 HD118
MTV Polska120
VH1121
MTV Europe123
NUTA TV HD124
MTV Hits125
StarsTV HD129
Comedy Central130
Comedy Central Family131
Paramount Channel HD132
Novela133
PowerTV HD134
FightBox HD136
Fokus TV HD137
Travel Channel HD138
Nat Geo People HD139
Fox HD140
Fox Comedy HD141
TNT142
National Geographic Wild HD143
National Geographic HD144
Fox145
Fox Comedy146
National Geographic Wild147
National Geographic148
Polsat Romans153
Polsat Film HD154
Comedy Central HD155
Adventure HD156
Food Network HD157
Wellbeing Network HD158
E! Entertainment159
13TV 3D160
13TV HD161
13 Ulica HD170
CBS Europa171
CBS Action172
CBS Reality173
Filmbox Family174
Filmbox Premium175
Filmbox Action SD176
Sundance TV HD194
AMC HD195
RomanceTV HD196
Filmbox Extra HD197
POLSAT SPORT FIGHT HD199
POLSAT SPORT NEWS HD200
ELEVEN230
ELEVEN Sports231
ELEVEN Extra232
E-SPORT HD239
Polsat Sport HD240
Polsat Sport Extra HD241
nSport+ HD242
TVP Sport HD243
HipHop TV247
Vox Music TV248
FokusTV249
Stopklatka TV SD250
Stopklatka TV HD251
Kino Polska Muzyka259
Polsat News HD260
ESKA TV EXTRA261
Polsat Music HD262
Disco Polo Music263
NTL Radomsko268
Nowa TV271
Zoom TV272
MetroTV Akwarium HD300
MetroTV Kominek HD301
MetroTV Zatoczka HD302
TVP Sport309
GrupaMedialna.Info320
Kanał lokalny NSOLVE321
TVP Info HD349
TVP Info350
TVP Białystok351
TVP Bydgoszcz352
TVP Gdańsk353
TVP Gorzów Wlkp.354
TVP Katowice355
TVP Kielce356
TVP Kraków357
TVP Lublin358
TVP Łódź359
TVP Olsztyn360
TVP Opole361
TVP Poznań362
TVP Rzeszów363
TVP Szczecin364
TVP Warszawa365
TVP Wrocław366
Bloomberg TV400
CNN International Europe401
BBC World News402
SkyNews Int405
France 24 - EN406
France 24 (fr)407
AXN Black461
AXN White463
AXN HD465
AXN Spin HD466
BBC HD480
English Club482
POLSAT DOKU HD510
Polsat 2 HD511
Polsat Play HD512
Polsat Cafe HD513
TV Republika HD527
TV 4 HD533
Discovery Channel HD610
Animal Planet HD611
TLC HD612
Discovery Investigation HD613
Discovery Turbo Xtra HD614
Russia Today HD700
RT Documentary HD701
Brazzers TV Europe820
Playboy TV821

Pakiety tematyczne

Pakiet Canal+ Select
Kanał LDN HD PVR CatchUp PauseTV
Canal+ HD220
Canal+ Film HD221
Canal+ Sport HD222
Canal+ Family HD223
CANAL+ 1 HD224
Canal+ Sport 2 HD226
Pakiet Canal+ Prestige
Kanał LDN HD PVR CatchUp PauseTV
Canal+ HD220
Canal+ Film HD221
Canal+ Sport HD222
Canal+ Family HD223
CANAL+ 1 HD224
CANAL+ Seriale HD225
Canal+ Sport 2 HD226
Canal+ Discovery HD227
Pakiet Muzyka
Kanał LDN HD PVR CatchUp PauseTV
MTV Live HD122
MTV Dance126
VH1 Classic127
MTV Rocks128
Disco Polo Music263
Pakiet FilmBOX
Kanał LDN HD PVR CatchUp PauseTV
FightBox HD136
Filmbox Family174
Filmbox Premium175
Filmbox Action SD176
Filmbox Extra HD197
Fightbox SD198
Pakiet Sport i rozrywka
Kanał LDN HD PVR CatchUp PauseTV
FightBox HD136
Filmbox Action SD176
Fightbox SD198
Polsat Sport HD240
Polsat Sport Extra HD241
TVP Sport309
Brazzers TV Europe820
EROXXX HD822
Operatorem Lumi TV jest konsorcjummetro